کاتالوگ و یا بروشور از مهمترین عناصر تبلیغاتی می باشند. دقت در طراحی حرفه ای کاتالوگ علاوه بر تاثیر تبلیغاتی
باعث صرف کمترین هزینه برای چاپ کاتالوگ می شود. از مهمترین نکات طراحی کاتالوگ توجه به رنگ بندی مناسب می باشد
که باعث تاثیر تبلیغاتی کاتالوگ می شود.
کاتالوگ ها در ابعاد مختلف با تعداد صفحات متفاوت قابل اجرا هستند. بعضی با هزینه های کمتر و بعضی با هزینه های بیشتر قابل چاپ هستند.
در صورتی که می خواهید محصولات خود را به نمایش بگذارید و یا شرحی از خدمات خود برای مشتریان داشته باشید کاتالوگ راه مناسبی می باشد.
یکی از مواردی که باید پس از چاپ کاتالوگ به آن توجه شود نحوه توزیع کاتالوگ و معرفی آن به مشتریان می باشد.